Uitjesbureau.nl op Twitter

Disclaimer

Deze internetsite (Uitjesbureau.nl) is eigendom van PromoPodium B.V.

Alle gegevens die u stuurt naar Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. ter beschikking stelt, geldt dat Uitjesbureau.nl handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Uitjesbureau.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V.worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van PromoPodium B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. is het niet toegestaan links naar de websites van Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. weer te geven.

Intellectuele eigendomsrechten

Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V.

Online communicatie

Berichten die u per email naar Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. stuurt, kunnen onveilig zijn. Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per email aan Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per email aan Uitjesbureau.nl/PromoPodium B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Copyright 2011 PromoPodium B.V.

 

Uitjes.nl