Uitjesbureau.nl op Twitter

Samenwerking VVV en Uitjesbureau.nl

 VVV staat voor het bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt door toeristen, recreanten en bewoners als een goede gastheer van dienst te zijn. Hiertoe worden gasten en bezoekers attent gemaakt op de mogelijkheden voor toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding en geholpen in het optimaal benutten ervan. Hiermee levert de VVV een positieve bijdrage aan de lokale economie en lokale maatschappelijke functies. (Bron: VVV Nederland)

De overeenkomsten tussen de doelstellingen en diensten van Uitjesbureau.nl en de VVV hebben er toe bijgedragen dat Uitjesbureau.nl en de VVV in heel veel steden in Nederland een samenwerking zijn aangegaan. Deze samenwerking draagt voor de VVV bij aan een nog meer complete dienst voor toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding. En de expertise van de VVV in de steden is voor de groepsuitjes, rondleidingen, teambuilding-activiteiten en bedrijfsuitjes van Uitjesbureau.nl in Nederland een absolute meerwaarde.

Met de samenwerkende VVV vestigingen streeft Uitjesbureau.nl iedere dag naar meer kwaliteit en originaliteit van haar uitjes en arrangementen in de steden.

Uitjes.nl