BLOG

 

Entertrainment Games: word beter in je werk door te gamen!

 

Games dagen je iedere keer uit beter te worden in het spel, je leert anders (samen) te werken, een alternatieve strategie te bepalen. Gamen is veel interactiever en unieker en het is vooral leuk om te doen.

Personeel op een traditionele manier trainen, bijvoorbeeld klassikaal is vaak tijdrovend, duur en logistiek uitdagend. En lang niet altijd is zo’n training leuk en motiverend. Door informatie in een spelvorm te stoppen, worden trainingen aantrekkelijk en beklijft de leerstof veel beter, sneller en langer.

Uitjesbureau organiseert sinds januari 2018 onder de naam ub-entertrainment simulatie games / serious games waar personeel, management en professionals inzicht krijgen in organisatievraagstukken. Tijdens onze entertrainment games durven de deelnemers meer dan in het echt, omdat het een veilige omgeving is. Zij nemen wat meer risico’s, hebben geen angst om fouten te maken en delen sneller hun gevoelens. Misschien wel de belangrijkste pre van onze entertrainment games: het is leuk om te doen!

Lees meer over onze Core Values Game: Walk the Talk!

Een belangrijk kenmerk van onze entertrainment games is dat de deelnemers geen theoretische kennis opdoen, maar leren doordat ze iets ondergaan en beleven. Dat heeft veel invloed op hun gedrag. Om dat voor elkaar te krijgen moet de realiteit zo goed mogelijk in de game terugkomen. Samen met management en directie bepalen we de content die voor de deelnemers herkenbaar is en de realiteit zoveel als mogelijk benaderd.

In een interactieve teamgame waarin de deelnemende collega’s samen op zoek gaan naar de beste manier om samen te werken, ontstaat meestal de belangrijkste opbrengst: betrokkenheid. ‘Als je zelf over de oplossing hebt meegedacht, is het ook jouw oplossing geworden.’

Goede entertrainment games leiden vrijwel altijd tot nieuwe inzichten over hoe bedrijfsprocessen te verbeteren zijn. Als het management zich afzijdig houdt, kunnen die inzichten verloren gaan. Dus geef het goede voorbeeld goede voorbeeld en ga als management en directie als eerste met een entertrainment game aan de slag, de rest volgt vanzelf.